ຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະ ໜອງ ໂຮງງານຜະລິດຈໍປ້ອງກັນໄຟຟ້າ - ໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນຈໍຈີນ

ເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໜ້າ ຈໍ